''
Espanyol Català Anglès (US) Alemany Polski Japonés Francès Italià Anglès (UK)

Política de Privacitat


La pàgina web www.elsmeusnombresmagics.cat és propietat de The Story Tailors, S.L, amb CIF: B-66606617, domicili social a Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona.

Correu electrònic de contacte hola@mymagicalnumbers.com

Telèfon d'atenció al públic (+34) 669005618 / (+34) 93 794 81 58.


La seva privacitat és molt important per a nosaltres. En conseqüència, hem desenvolupat aquesta Política perquè pugui entendre com recopilem, utilitzem, comuniquem, divulguem i fem ús de la informació personal que ens faciliti. 

Abans o al moment de la recollida d'informació personal, li informarem a través dels nostres textos legals sobre els tractaments que realitzarem amb les seves dades de forma totalment transparent, que bàsicament serà relacionat amb l'encàrrec que ens confiïn, a més de la gestió, administració i qualsevol fi que no siguin incompatible amb l'anterior. Per tant, al moment de la contractació o inici de la relació comercial o negocial amb nosaltres haurà de prestar el seu consentiment inequívoc a través de l'obligatori, check in, que suposa l'assumpció dels textos legals. Nosaltres recollim informació personal per mitjans legítims i justs i, si escau, amb el coneixement o consentiment de la persona afectada. Les dades personals han de ser pertinents a les finalitats pels quals es van a utilitzar, i, en la mesura necessària per a aquestes finalitats, ha de ser precisa, completa i actualitzada. Protegirem la informació personal de garanties raonables de seguretat contra pèrdua o robatori, així com l'accés no autoritzat, divulgació, còpia, ús o modificació. 

Estem compromesos a dur a terme el nostre negoci d'acord amb aquests principis amb la finalitat d'assegurar que la confidencialitat de la informació personal està protegida i mantinguda.

 

Quina informació recopilem? 


En fer la comanda a la nostra Web, se li sol·licitarà que introdueixi el seu nom, adreça de correu electrònic i altres dades identificatives. La informació recopilada s'utilitza per processar les transaccions i enviar correus electrònics periòdics (en el cas dels emails sobre productes que comercialitzarem en un futur, sempre ten la possibilitat de prestar la seva negativa a aquests, al moment de la contractació d'un producte). Entre les classes de Dades Personals que aquesta plataforma recull, ja sigui directament o a través de tercers, es troben: Nom, Cognom(s), Adreça de correu electrònic, Adreça, País, Ciutat, Codi postal, Posició geogràfica, Número de telèfon, Sexe, Raó social, Cookies i Dades d'ús. 
Les Dades Personals poden ser proporcionats per l'Usuari per la seva pròpia voluntat, o ben ser recollides automàticament durant la utilització d'aquesta plataforma. 
La negativa de l'Usuari a proporcionar certes Dades Personals o no acceptar els nostres textos legals, podria impossibilitar a aquesta plataforma la prestació dels seus serveis. 
L'Usuari assumeix la responsabilitat per les Dades Personals de tercers publicats o compartits mitjançant aquesta plataforma i declara que té el consentiment de dites terceres per proporcionar les Dades al Titular.

 

Com protegim la informació del visitant? 


Posem en pràctica les mesures de seguretat quan un usuari realitza una comanda, incloent l'ús d'un certificat SSL. No emmagatzemem informació de targeta de crèdit i utilitzem un proveïdor especialitzat a la passarel·la de pagament per gestionar les transaccions. 

 

Protecció de dades 

 

D'acord amb allò establert en la Llei Orgànica 2016/679 de 27 de Abril (RGPD) , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals que ens faciliti a través de la nostra pàgina web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de The Story Tailors, S.L amb la finalitat de gestionar, prestar, ampliar i millorar els serveis oferts a la pàgina web, executar els contractes que per mitjà de la mateixa es realitzin, enviar formularis d'enquesta, estudiar la utilització dels serveis per part dels Usuaris registrats, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, així com per enviar-li informació publicitària i/o promocional dels productes i serveis oferts per www.elsmeusnombresmagics.cat  consentint l'usuari registrat expressament en l'enviament d'aquesta informació per qualsevol mitjà, inclosos els que sorgeixin en un futur i sobretot els postals i els electrònics, entre d’altres. D'haver atorgat prèviament el seu consentiment, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l'enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment.
El consentiment de l'Usuari registrat per rebre, per correu electrònic o mitjà electrònic equivalent, podrà ser revocat mitjançant notificació dirigida a la següent adreça de correu electrònic: hola@mymagicalnumbers.com o bé a través dels enllaços de BAIXA dels propis emails promocionals. Així mateix, l'Usuari registrat té la possibilitat d'accedir a les seves dades personals, i dur a terme les modificacions oportunes en relació amb els mateixos. En aquest sentit, l'usuari registrat es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals, i mantenir les dades facilitades a www.elsmeusnombresmagics.cat  al dia. El Soci podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant  l'enviament d'una comunicació a l'adreça recollida dins el present apartat. L'Usuari registrat respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se www.elsmeusnombresmagics.cat  el dret d'excloure dels Serveis registrats a tot Soci que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. 

 

 

 


Quina finalitat té el tractament de les dades recollides? 

 

Les Dades relatives de l'Usuari són recollides per a la realització i materialització del contracte subscrit entre les parts (lliurament dels béns), així com per a les següents finalitats: Estadístiques, Interacció amb xarxes socials i plataformes externes, Contactar amb l'Usuari, Gestió de contactes i enviament de missatges, Gestió de pagaments, Registre i autenticació, Remarketing i Behavioral Targeting, Publicitat, Test de rendiment de continguts i funcionalitats (A/B testing), Hosting i infraestructura de backend, Monitoratge de la infraestructura , Gestió de la base de dades d'Usuaris, Heat mapping, Interacció amb plataformes de live xat, Interaccions basades en la localització, Gestió de les sol·licituds d'assistència i contacte, Comentari de continguts i Visualització de continguts de plataformes externes. 
Es recomana a l'usuari consultar la Política de Privacitat de cadascuna de les plataformes a través de les quals es recullen dades personals, com per exemple, les xarxes socials o plataformes de pagament.


Relacionem en format llistat els nostres principals tractaments, que remarquem:

- L'existència de l’enviament de newsletters periòdics.

- Interacció dins de les xarxes socials i les que puguin existir en un futur, i l’enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari (sempre tenir present que en aquest context, les xarxes tenen els seus propis textos legals).

- L’enviament d'emails publicitaris dels nostres futurs llibres o productes, descomptes i promocions, entre d’altres (l'usuari pot sol·licitar la baixa al moment que ho consideri oportú, i sobretot, té la possibilitat de prestar aquesta negativa inclusivament al moment de la contractació, on l'usuari disposa d'una opció per mostrar la seva negativa als possibles enviaments).
- També se li remetran continguts publicitaris a través de correu postal ordinari, i continguts que no siguin incompatibles, com podria ser un felicitació de nadal, suposat que nomenem a títol d'exemple.
- També el sistema li remet un email quan detecta que l'usuari ha iniciat el procés de compra, però per diferents motius no l’ha completat; aquesta comunicació és a través de l'email facilitat i es limita a la finalitat al·ludida.


- La nostra web posa a la seva disposició un Xat on els usuaris poden interaccionar (The Story Tailors no es responsabilitza de les manifestacions abocades i podrà realitzar controls periòdics sobre els continguts, inclusivament anul·lar l'accés en qualsevol moment).
- Les dades de menors facilitats, que el facin identificable, s'entén que són facilitades pel major d'edat i per tant assumeix el consentiment en el tractament i les cessions necessàries per a la prestació contractada i la responsabilitat del que va enviar aquestes dades, havent obtingut els consentiments necessaris si escau, de tercers.

 

Comunicacions de Dades Personals

 

No comuniquem les dades personals de l'Usuari a tercers. No obstant això, ens reservem el dret de compartir amb tercers les dades personals que recollim sobre l'Usuari o sota les circumstàncies que es detallen a continuació.

 

Podem comunicar les dades personals que ens faciliti l'Usuari als nostres proveïdors i socis de negoci que treballen en representació nostra per al compliment del contracte subscrit amb l'Usuari o per comunicar-nos amb l'Usuari quan faci una compra, amb la finalitat d'administrar la venda, i per complir amb les condicions de venda.

 

És possible, que amb motiu de les operacions realitzades existeixin altres destinataris d'aquestes dades, com els nostres proveïdors de serveis de pagament o d'assegurances de pagament, els nostres proveïdors de transport de mercaderies i els nostres socis comercials. També es consenteix la cessió, si escau, a les entitats amb les quals col·laborem, a cada moment, a fi de millorar l'elenc de propostes de serveis o productes, sempre buscant condicions avantatjoses per a l'usuari. Concretant el subscrit, les principals cessions, són necessàries per a la realització del contracte subscrit i es realitzen amb les empreses transportistes, que li portessin el producte contractat, i les impremtes, que confeccionessin el llibre contractat.

 

També realitzem una cessió de dades a terceres entitats mercantils, ja sigui per als nostres enviaments publicitaris com els de les altres entitats mercantils amb les quals col·laborem. L'acceptació dels nostres textos legals implica prestar el consentiment sobre les cessions que esmentem. En el cas dels nostres socis comercials o entitats amb les quals col·laborem, si hi hagués cessió, ja els advertim que sempre es relacionessin els qui són aquests socis, el sector comercial que representen, i els tractaments que realitzin, si escau. Així mateix, podem comunicar a tercers les dades personals de l'Usuari, quan sigui requerit per llei. En particular, en relació amb investigacions relacionades a la seguretat o el compliment de la llei vigent, per complir amb disposicions legals o ordres o procediments judicials i policials. Així mateix, per protegir els drets o la propietat dels nostres empleats, subscriptors i els nostres Serveis, com també per investigar, evitar o iniciar accions en relació amb activitats il·legals, sospita de frau, situacions que impliquin amenaces potencials a la seguretat de qualsevol persona, violacions de les Condicions de Servei o de la Política de Privadesa o de qualsevol altra manera que ho permeti la llei. Finalment, també com a part de qualsevol procés de reorganització corporativa (com és el cas d'una fusió, adquisició i/o venda de tots, gairebé tots o part dels nostres actius), per a la cessió definitiva del seu fons de negoci o davant potencials compradors i auditors.


Informació addicional sobre la recollida de Dades i el seu tractament

 

Defensa jurídica

 

Les Dades Personals de l'Usuari podran ser utilitzats per a la defensa jurídica del Titular en judici o en les fases *prejudiciales prèvies a un possible plet derivat de l'ús abusiu per part de l'Usuari d'aquesta pàgina web o dels serveis relacionats. L'Usuari és conscient que el Titular pot ser requerit per autoritats públiques a fi de revelar Dades Personals.


Informació addicional sobre les Dades Personals de l'Usuari

 

A més de les informacions contingudes en aquesta política de privadesa, aquesta plataforma podrà proporcionar a l'Usuari informació contextual relativa a serveis específics o a la recollida i tractament de les Dades Personals.

 

Log del sistema i manteniment

 

 

Per motius relatius al funcionament i el manteniment, aquesta plataforma i qualssevol altres serveis de tercers que s'utilitzin podran recollir un *Log del sistema, això és, arxius que registrin les interaccions i que poden contenir Dades Personals, tals com l'adreça IP de l'Usuari.

 

Informació no continguda en aquesta política de privadesa

 

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les Dades Personals a l'empresa Responsable del Tractament dels mateixos.

 

Exercici dels drets pels Titulars de les Dades

 

S'informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitats seran incorporats a diversos fitxers, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, del com el titular i responsable és The Story Tailors (CIF: B-66606617), amb domicili social en C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona, duent a terme un tractament mixt amb la finalitat de mantenir la relació *negocial així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis.

 

També i de conformitat amb el que s'estableix en l'elenc normatiu de protecció de dades, l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si escau limitació i portabilitat, dirigint una comunicació escrita a The Story Tailors, C/ Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 de Barcelona, en la qual acrediti la seva identitat o bé al correu electrònic hola@mymagicalnumbers.com. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena. Respecte al dret d'accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no compleixi els requisits anteriorment citats i no s'acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets.

 

Els titulars als quals es refereixen les Dades Personals tenen dret a obtenir en qualsevol moment la confirmació que aquests han estat emmagatzemats pel Responsable de Tractament, a conèixer el seu contingut i origen, a verificar la seva exactitud o sol·licitar que siguin completats, cancel·lats, actualitzats o rectificats, al fet que siguin anònims o al fet que es bloquegin aquelles Dades Personals que estan sent tractats en contravenció de les lleis, així com a oposar-se al seu tractament per qualsevol motiu legítim. Les sol·licituds hauran de remetre's a l'empresa responsable de tractament utilitzant les dades de contacte indicats en aquesta pàgina.

 

Modificació d'aquesta política de privadesa

 

L'Empresa es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa en qualsevol moment sense necessitat de prèvia avís. Es recomana encaridament que revisin aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referència la data de l'última modificació indicada al final. En el cas que un Usuari estigui en desacord amb alguna de les modificacions realitzades a aquesta Política, l'Usuari haurà de cessar en l'ús d'aquesta plataforma i podrà sol·licitar al Responsable de Tractament que elimini les seves Dades Personals. Tret que s'indiqui el contrari, la política de privadesa vigent a cada moment serà aplicable a totes les Dades Personals que el Responsable de Tractament hagi recollit fins llavors.

 

 

 

Informació legal

 

Avís als Usuaris europeus: la present declaració de privadesa ha estat redactada en compliment de les obligacions previstes en l'Art. 10 de la Directiva 95/46/CE, i d'acord amb les disposicions de la Directiva 2002/58/CE, modificada per la Directiva 2009/136/CE, en matèria de *Cookies.

 

Contacte

 

Si desitja contactar per qualsevol tema relacionat amb la política de privadesa, per favor enviï'ns un email a l'adreça de correu: hola@mymagicalnumbers.com.

 

Acceptació de la política de Cookies 


En utilitzar el portal web de "Els meus nombres màgics" l'usuari accepta l'ús de Cookies i consent el tractament d'informació sobre si mateix en la forma i per a les finalitats indicades més a baix. No obstant això, "Els meus nombres màgics" mostra informació sobre la seva política de Cookies en la part superior de la pàgina principal del Portal web en cada inici de sessió amb l'objectiu que els Usuaris siguin conscients d'això.Concepte de Cookies 


“Els meus nombres màgics” els informa que les Cookies són arxius que les pàgines web poden descarregar en el seu equip cada vegada que accedeixi a una pàgina web, creats amb la finalitat d'ajudar al portal web a analitzar l'ús que fan els Usuaris d'aquest portal web, que podin ser actualitzats o recuperats per l'entitat responsable de la seva instal·lació.
Aquests arxius permeten emmagatzemar en l'equip de l'usuari quantitats de dades que poden anar des d'uns pocs kilobytes fins a diversos megabytes.


Les Cookies són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de Serveis de la Societat de la Informació perquè serveixen perquè una pàgina web pugui emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació dels Usuaris de la Web o del seu equip i depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l'Usuari i millorar els serveis.

 

Tipus de Cookies 


A continuació, es realitza una classificació de les diferents cookies que existeixen en funció d'una sèrie de categories. No obstant això és necessari tenir en compte que una mateixa Cookie pot estar inclosa en més d'una categoria.


Segons l'entitat que gestioni el domini des del qual s'enviïn les Cookies i que tracti les dades obtingudes, els Cookies podin ser:


• Cookies pròpies , són aquelles que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i donis del que es presta el servei sol·licitat per l'Usuari.
• Cookies de tercers, són aquelles que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari. 
Segons el termini de temps que les cookies queden emmagatzemades en els equips/navegadors dels usuaris, es distingeix entre:
• Cookies de sessió , són aquelles que estan dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades de la seva navegació mentre l'usuari accedeix a un portal web. S'acostumen a utilitzar per emmagatzemar informació que solament interessa conservar per prestar el servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió. 

• Cookies persistents, són un tipus de cookies en les quals les dades segueixen emmagatzemats en l'equip de l'usuari i poden ser accedides i tractades durant un temps definit pel responsable de la cookie, que pot anar des d'uns quants minuts fins a diversos anys. 
En atenció a la finalitat amb la qual es tracten les dades obtingudes, les cookies es classifiquen en:

  • Cookies i rastrejadors necessaris: Aquestes cookies o altres identificadors s’utilitzen per activitats que són estrictament necessàries per operar o prestar el servei sol·licitat i, per tant, no requereixen consentiment.
  • Cookies i rastrejadors funcionals: Ens permeten oferir-vos una experiència de qualitat, ja que memoritzen les vostres preferències de visualització, l’historial d’exploració i les possibles connexions a la vostra navegació.
  • Cookies i rastrejadors estadístics: Ens permeten avaluar l’audiència i establir estadístiques d’ús amb la voluntat de millorar els nostres serveis.
  • Cookies i rastrejadors publicitaris: Ens permeten oferir-vos continguts, serveis i anuncis adaptats al vostre perfil, la vostra navegació i els vostres desplaçaments.
  • Cookies i rastrejadors analítics: Ens permeten recollir informació anònima de forma estàndard sobre la navegació dels usuaris i els seus patrons de conducta.


En qualsevol cas, cal tenir en compte que una mateixa cookie pot tenir més d'una finalitat.

Cookies Utilitzades al portal Web “Els meus nombres màgics” : 


A) Cookies de tercers:


1. Google Analytics

El Portal web “Els meus nombres màgics” utilitza Google Analytics, un servei analític de portals web prestat per Google, Inc., que permet el mesurament i anàlisi de la navegació en les pagines web. Segons la tipologia anterior es tracten de Cookies d'anàlisi.
Google Inc. és una companyia de Delaware que té l'oficina principal en Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").
“Els meus nombres màgics” utilitza les cookies de Google Analytics, que són arxius de text que se situen en el seu ordinador com a usuari d'aquest Portal web, perquè ens permeten i ajuden a analitzar l'ús que els usuaris fan del Portal web.


“Els meus nombres màgics” a través de l'analítica web de Google Analytics obté informació relativa al No. d'usuaris que accedeixen a la Web, a les finestres visitades, la freqüència i repetició de les visites, la durada de les visites, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d'aquest portal web. La informació que genera la Cookie sobre l'ús del web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.
En el seu navegador podrà observar les següents 4 Cookies del servei de Google Analytics utilitzades per “Els meus nombres màgics” , denominades:

“_utma”: Cookie de sessió que permet fer un seguiment de l'activitat realitzada al Portal web “Els meus nombres màgics” pels Usuaris.

“_utmb”: Cookie persistent amb venciment als 2 anys, que recopila informació de registri estàndard i dades sobre els hàbits dels Usuaris del Portal Web “Els meus nombres màgics” de forma. anònima. 

“_utmc”: cookie de sessió que desapareixerà de l'equip de l'usuari tan bon punt es posi fi a la sessió al Portal web “Els meus nombres màgics” .

“_utmc”: cookie persistent amb venciment als 6 mesos del seu accés al Portal web “Els meus nombres màgics” .


Google utilitzarà aquesta informació per compte de “Els meus nombres màgics” amb el propòsit de seguir la pista de l'ús del Portal web “Els meus nombres màgics”, recopilant informes de l'activitat del Portal web i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del Portal web i l'ús d'Internet.


“Els meus nombres màgics” i Google només podran transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Ni “Els meus nombres màgics” ni Google associaran la seva adreça IP amb qualsevol altra dada que disposin.


2. Cookies publicitàries de Google i Youtube.com


En accedir al Portal web es podran descarregar cookies associades al domini google.com (NID) i Google.es (NID i PREF). Aquestes cookies es podran descarregar a causa que estan vinculades a alguns productes i serveis de google utilitzats per aquest portal web. Sobre aquest tema la mateixa Google en una de les seves pagines informa que utilitza aquestes cookies publicitàries “... per poder personalitzar els anuncis que es mostren en els seus serveis com, per exemple, la Cerca de Google”.

En el supòsit de fer clic en el botó d'acceptar la política de cookies i després de realitzar una navegació per aquest Portal web, també es podran descarregar cookies publicitàries de tercers sota el domini de youtube.com.


3. Doubleclick.net


Empresa amb finalitats publicitàries

"aneu a": Cookie persistent amb venciment als 6 mesos


3. Facebook.com


Posem cookies per utilitzar-los en Facebook amb finalitats publicitàries relacionades amb els gustos del client "act", "c_user", "csm", "fr", "p", "presence","s","xs": Cookie persistent amb venciment als 6 mesos


4. Zopim


Cookie per poder atendre de forma més personalitzada als usuaris del xat.
"_cfduid": Cookie persistent amb venciment als 6 mesos

B) Cookies pròpies

book: Conté informació completa del llibre seleccionat

booktailors: Identificador de sessió únic

character_selection: Selecció de personatge


aneu_product: Identificació producte seleccionat

isFlipbookCreated: Permet mostrar la previsualització del llibre

is_error: Si han hagut errors

language: Idioma

language_xat: Idioma del xat

name: Nom del nen per configurar el llibre

selected_character: personatge seleccionat

selectedgenderradioId: numero de personatge seleccionat


Com modificar la configuració de les Cookies 


“Els meus nombres màgics” informa a l'usuari que, en qualsevol moment, pot refusar l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d'aquesta pàgina web.
A continuació indiquem com es pot buscar, bloquejar o eliminar una cookie, si bé pot variar en funció de la versió del navegador:


Chrome, instruccions:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer, instruccions:

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Safari, instruccions:

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac


Pot trobar més informació al respecte o inhabilitar l'ús de les cookies de Google Analitycs a www.google.es/intl/analytics/privacyoverview.html.

Google Chrome


Vagi a Configuració o a Preferències a través del menú Arxiu o bé fent clic en la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.


Faci clic en l'opció Mostra la configuració avançada

Vagi a Privacitat> Configuració del contingut .

Seleccioni Totes les cookies i dades del lloc .


Es mostrarà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Pot buscar les cookies d'un determinat domini introduint parcial o totalment l'adreça en el camp Buscar cookies .
Una vegada realitzat aquest filtre, apareixeran a la pantalla una o diverses línies amb les cookies de la web sol·licitada. Seguidament ha de seleccionar-les per eliminar-les .

Internet Explorer

Vagi a Eines, Opcions d'Internet .

Faci clic en Privacitat.

Desplaci la barra fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgi.Firefox
Vagi a Opcions o Preferències, segons el seu sistema operatiu.

Faci clic en Privacitat.

En l'Historial esculli Utilitzar una configuració personalitzada per a l'historial .

Seguidament veurà l'opció Acceptar cookies , pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Safari (iOS)

Vagi a Ajustos , i després a Safari .

Vagi a Privacitati Seguretat , veurà l'opció Bloquejar cookies on podrà ajustar el tipus de

bloqueig que desitgi realitzar. Safari (OSX)

Vagi a Preferències, i després a Privacitat.

En aquest apartat veurà l'opció Bloquejar cookies on podrà ajustar el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.Android
Executi el navegador i premi la tecla Menú , després Ajustos .

Vagi a Seguretat i Privacitat, veurà l'opció Acceptar cookies on podrà activar o desactivar la casella. 

Windows Phone

Pot variar en funció de la versió del navegador:

Executi el navegador i premi la tecla Menú , després Ajustos .

Vagi a Seguretat i Privacitat, veurà l'opció Acceptar cookies on podrà activar o desactivar la casella.Finalment, “Els meus nombres màgics” informa a l'USUARI sobre l'existència d'una eina disponible online, que permet als usuaris detectar les cookies de cada portal web que visitin i gestionar la seva desactivació (per exemple, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq)

.
Última revisió: 25/02/2019